Informace a rozvrh učeben

Junior DDM-SVČ Chotěboř nabízí zájmové útvary pro děti, mládež a dospělé.

V Junioru můžete navštěvovat různé zájmové aktivity - taneční, sportovní, tvořivé, přírodovědné. Níže je přehled aktivit v jednotlivých učebnách i mimo ně, zároveń je zde umístěn přehled prvních schůzek. Kroužky vedou zkušení lektoři, jak z řad externích zaměstnanců, tak externích. Spolupracujeme také s Taneční školou Bohémia, která má v našem DDM výuku především streetu - tanenčí kroužek. Kroužky mažoretek nabízíme také ve Ždírci nad Doubravou, kde se scházejí každé úterý.
První schůzka je informativní s rodiči, kde Vám lektor zodpoví veškeré Vaše dotazy, poví Vám o náplni dané aktivity a co Vás v průběhu roku vše čeká. Další schůzka je tzv. "zkušební", kde budete zapsáni do deníku, ale zatím nemusíte nic platit. Pokud zjistíte, že Vám tento kroužek vyhovuje a chcete se ho dále účastnit, je nutné se již přihlásit do našeho systému domeček a to buď online nebo na recepci či v kanceláři Junioru Vám s tímto krokem rádi pomůžeme a nejpozději do konce října zaplatit splátku na první pololetí.
Moc se na Vás těšíme v novém školním roce a věříme, že si z naší nabídky vyberete ;-)Rozvrh zájmových útvarů