O NÁS

Junior dům dětí a mládeže - středisko volného času je právnickou osobou zřizovou městem Chotěboř na základě zřizovací listiny schválené usnesením zastupitelstva města Chotěboř 914 a 915 ze dne 23. 6. 2010. Prostřednictvím kroužků a kurzů nabízíme široké veřejnosti velké množství vzdělávacích a sportovních aktivit. Kromě pravidelné činnosti pro více než 700 účastníků týdně je u nás k dispozici i Klub volného času a posilovna.

    
Připravujeme kulturní, výchovné a vzdělávací pořady pro školy i veřejnost, zájezdy, letní a zimní tábory, pořádáme soutěže, přehlídky a výstavy. Připravujeme množství příležitostných akcí, spolupracujeme s mnoha organizacemi. Nabídka je zaměřena na všechny věkové kategorie od dětí přes mládež po dospělé z města Chotěboř (cca 10 tis. obyvatel) i jeho širokého okolí.

Junior je uznávaným centrem volnočasových aktivit na Chotěbořsku. Z dotazníkového šetření, které bylo uskutečněno v rámci tvorby komunitního plánu města Chotěboř (
www.chotebor.cz), vyplývá, že aktivity Junior DDM-SVČ jsou nejvyužívanější sociální a související službou. Jeho služby byly ohodnoceny průměrnou známkou 1,65. Junior na svých akcích i v rámci svých aktivit prokázal, že je schopen poskytovat kvalitní služby a jeho zaměstnanci jsou kvalifikovaní a schopní organizátoři.