Novinky

23.11.2020 KAZ - Pomůžeme vám s učením

https://mitkamjit.cz/

14.05.2019 SLEDUJTE NÁS

Najdete nás také na Facebooku a Instagramu

Sledujte nás

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Informace k otevření kroužků DDM pro školní rok 2023/2024

Přihlašování do kroužků
elektronicky od 3.8.2023 přes klientské centrum https://ddmchotebor.iddm.cz/prihlaseni  (pokud vám přihlášení nepůjde, podívejte se nejprve do menu Kroužky, kurzy; jak se přihlásit. Pokud si stále nebudete vědět rady, volejte prosím na telefon 724291770 od 9 do 15 hodin nebo pište na mail  hrabosova@ddmchotebor.cz). Vyplněním on-line přihlášky v klientském centru se tato přihláška stává závaznou. Do vybraných kroužků se přihlašuje i doprovod (týká se především kroužků mateřského klubu - je to z důvodu pojištění každé osoby, která se účastní našich aktivit).
 
Výše úplaty za zájmové vzdělávání
Přihláška je na celý školní rok 2023/2024. Úplata je hrazena v částečných splátkách, a to pololetně (je možno zaplatit i celý rok), prosíme o zaplacení první splátky do 31.10.2023. V případě odhlášení dítěte z kroužku (odhlášení probíhá na základě předepsaného formuláře Formulář pro odhlášení) v průběhu prvního pololetí Vám bude vrácena částka za druhé pololetí. V případě odhlášení v druhém pololetí se žádná částka nevrací.Účastnické poplatky vracíme pouze v případě vážných důvodů (dlouhodobá nemoc, změna bydliště apod.), a to po odečtení závazného poplatku 300,- Kč/kroužek.
Pokud nebude dítě takto odhlášeno, je bráno, že navštěvuje kroužek po celé období školního roku. Pokud neuhradíte 2.pololetí, není to bráno jako odhlášení a je nutno částku po vyzvání uhradit.
Pokud není stanoveno jinak, je hodinová dotace naplněna odučením 25 lekcí. Vratka se pro výše uvedené vážné důvody počítá z celé roční splátky a odučených lekcí . V případě nepřítomnosti dítěte na lekci, musí být pro vrácení úplaty doloženo potvrzením od lékaře či výše uvedeným způsobem odhlášení dítěte z aktivity. 
 
Zahájení činnosti kroužků
Zájmové kroužky a kurzy začínají v týdnu od 2.10 (některé kroužky běží již v září - uvedeno u každé aktivity). Zájmový útvar bude otevřen pouze při dostatečném počtu přihlášených. Junior umožní každému zájemci účast v činnosti zájmového útvaru v rozsahu jedné lekce, aby si mohl ověřit, zda obsah činnosti odpovídá jeho zájmu. Po využití "zkušebního" termínu je nutné pro další pokračování účastníka přihlásit a do termínu zaplatit odpovídající splátku.
 
Příspěvek od zdravotní pojišťovny
Upozorňujeme rodiče na možnost příspěvku na sportovní a pohybové aktivity. Pokud jej chcete čerpat, zaplaťte u nás podle předpisu a poté vám na žádost vystavíme potvrzení pro pojišťovnu o platbě.
  
Podepsáním přihlášky potvrzuje zákonný zástupce seznámení s vnitřním řádem, který je k dispozici na recepci nebo na www.ddmchotebor.cz.
Při ukončení činnosti v zájmovém útvaru v průběhu roku je zákonný zástupce povinen účastníka odhlásit na předepsaném formuláři (na recepci nebo na webu v sekci Dokumenty DDM). 
Zaplacená úplata za zájmový útvar se vrací pouze v případech uvedených ve vnitřním řádu Junioru DDM-SVČ. V případě, že dítě v průběhu školního roku přestoupí do jiného zájmového útvaru, může zákonný zástupce požádat o převedení poměrné části úplaty na nový zájmový útvar. Účast dítěte v zájmovém útvaru může být ukončena:
1) Pokud včas nezaplatíte
2) Vaší písemnou žádostí a odhlášením
3) Z důvodu nevhodného chování a narušování činnosti v kroužku
 
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ODPOVÍDÁ ZA CESTU DÍTĚTE DO ZÁJMOVÉHO ÚTVARU A ZPĚT. JUNIOR DDM-SVČ ZODPOVÍDÁ ZA ÚČASTNÍKY VE STANOVENÝ ČAS ZÁJMOVÉHO ÚTVARU.
 
Povinností zákonného zástupce je dítě omluvit v případě neúčasti na kroužku.
 
Kontakt recepce: telefon 569626638/ mobil: 724291770
                          email: recepce@ddmchotebor.cz

Základní pokyny pro přítomnost účastníků DDM v budovách, kde se aktivity konají:
  • Při vstupu do budovy a míst, kde probíhá zájmové vzdělávání provedou účastníci a ostatní osoby bezodkladně dezinfekci rukou (žádáme rodiče, aby děti nosili s sebou i malý bezinfekční gel)
  • Do budovy bude umožněn vstup zákonným zástupcům pouze v opodstatněných případech (zejména u malých dětí, které potřebují pomoci s převléknutím), ihned poté žádáme rodiče, aby budovu opustili a vrátili se až na konec hodiny
  • Pokud budou u účastníka při příchodu do budovy patrné příznaky infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest krku, bolest hlavy apod.):
    • není vpuštěn do budovy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce
    • pokud přichází bez doprovodu, je okamžitě kontaktován zákonný zástupce a je informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí účastníka
  • Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti účastníka na aktivitě, bude vybaven rouškou a ihned je informován rodič z důvodu bezodkladného vyzvednutí účastníka.
  • V této souvislosti žádáme rodiče, aby pečlivě sledovali zdravotní stav svých dětí a neposílali na aktivitu děti s výše uvedenými příznaky a předešli tak komplikacím. V tomto případě pošlete SMS či email na recepce@ddmchotebor.cz, že dítě omlouváte z daného kroužku.
Z výše uvedených důvodů žádáme rodiče o aktuálnost, dostupnost a doplnění potřebných kontaktů (především telefony a email).
Z důvodu omezení vstupu cizích osob do budovy vás žádáme o přihlašování účastníků na aktivity online přes webové stránky https://ddmchotebor.iddm.cz/prihlaseni a o hrazení plateb bezhotovostní formou.

Velmi se na vás těšíme v novém školním roce a prosíme všechny účastníky o co možná nejvíce odpovědný přístup. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit. Sledujte také naše webové stránky a FB ohledně změn a nových informací, které budou reagovat na stávající situaci.

Věříme, že i přes nezbytná opatření, společně zvládneme rozjet nový školní rok a uspořádat všechny aktivity, které jsme si pro tento školní rok naplánovali.

Ing. Alena Jandová, Junior DDM-SVČ Chotěboř

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.