Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
jsou dle §28a na internetových stránkách zřizovatele zveřejňovány střednědobé výhledy rozpočtu (návrh i schválení) a
rozpočty  (návrh i schválení) příspěvkové organizace na příslušné období:  
https://www.chotebor.cz/oznameni-o-nbsp-zverejnenych-dokumentech-prispevkovych-organizaci/ds-1477/p1=15239