VRÁCENÍ ÚPLATY za ZÚ šk.rok 2019/2020

Vážení účastníci zájmového vzdělávání,

co se týče loňských vratek za zájmové útvary, tedy školního roku 2019/2020, žádosti o ně již byli uzavřeny (uzavírka žádostí byla do 15.9.2020) a žádné již nebudou vyřizovány. V období prázdnin až do poloviny září byl na webu formulář, na základě kterého bylo možno žádat o vrácení za zájmové útvary, které se buď po 11.květnu vůbec nerozeběhly, nebo které za dobu školního roku nesplnily 25 lekcí. Tím, že jsme zájmové útvary protáhli až do konce června, většina zájmových útvarů tento deklarovaný počet lekcí splnila, tudíž nevznikl nárok na žádost o vrácení.
Nárok na vratku vznikl pouze v případě:
a) organizace nemohla splnit za školní rok počet deklarovaných lekcí (Junior má již dlouhodobě nastaven počet lekcí za školní rok na 25)
b) účastník byl omluven na základě potvrzení od lékaře
c) individuální posouzení ředitelem organizace (velmi vyjímečné případy)

Děkuji za pochopení

Ing. Alena Jandová, Junior DDM-SVČ Chotěboř