ROZVOLNĚNÍ OPATŘENÍ KVĚTEN 2021

Vážení účastníci zájmového vzdělávání, děti i rodiče, všichni naši příznivci,

určitě stejně jako my sledujete současnou situaci a jak jistě víte od 24.5.2021 dochází k dalšímu rozvolňování, kdy i my rozšiřujeme některé aktivity. 
Od 24.května je povolena účast na vzdělávání následovně:

 • po skupinách s deseti účastníky včetně lektora, uvnitř DDM i venku bez dalších podmínek. 
 • u skupin nad 10 osob se nadále dokládá testování (alt. jiný dokument - viz níže), skupina má max. 50 osob ve vnitřním prostoru, max. 100 osob venku
 • nadále se v DDM Junior nosí respirátor (do 15 let příp. chirurgická rouška) a to i venku, ochranu dýchacích cest nemusí nosit děti do 2 let včetně, dále osoby při cvičení/sportu, příp. osoby, kterých se týkají stanovené zdravotní výjimky; platí i další opatření, např. dezinfekce rukou, sraz na určeném místě a čase, omezení vstupu rodičů a dalších osob do DDM, zákaz vstupu s příznaky akutního respiračního onemocnění, zákaz využívání šaten a sprch
 • další organizační upřesnění sdělí členům kroužku jeho vedoucí

Výuka venku v počtu je podmíněna následujícími podmínkami následující se netýká dětí do 6 let, které nemusí nic dokládat) :

1) na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy

2) účastník

 • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
 • doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem (Čestné prohlášení ), nebo
 • DDM testovat nebude z důvodu toho, že MŠMT poskytuje testy pouze školám, ne školským zařízením,
 • se prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem (Potvrzení o výsledku antigenního testu). 
Účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání. DDM Junior testování nezajišťuje. 


K v rácení plateb za vámi zaplacený zájmový útvar dojde po ukončení otevřeného kroužku. Kroužky, které se otevřou, budou zveřejněny v příštím týdnu na webových stránkách, v případě, že některý z kroužků bude otevřen již příští týden, bude vás lektor kontaktovat. U kroužků, které nebudou otevřeny, bude poměrná část platby/platba vrácena do konce školního roku.

Doufáme, že chápete naši situaci - snažíme se, abychom pro váš volný čas udělali maximum.


Děkujeme za zachování přízně a těšíme se na setkání.

Pro aktuální informace sledujte prosím naše webové stránky www.ddmchotebor.cz a FB stránky @ddmchotebor.cz.


Ing. Alena Jandová, ředitelka DDM Junior Chotěboř