Operační program Zaměstnanost

 
Projekt 
"PROVOZNĚ-TECHNICKÝ ZAMĚSTNANEC JUNIORU"
registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015855

Realizace projektu 1.5.2020 - 31.12.2022

Projekt je financován z Evrospkého sociálního fondu a státního rozpočtu.

Poskytovatelem dotace z Operačního programu Zaměstnanost je Ministerstvo práce a sociálních věcí.