Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváníProjekt
"PERSONÁLNÍ A EDUKAČNÍ PODPORA JUNIOR"
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010380


Na základě naší žádosti v rámci Výzva Šablony II nám byla poskytnuta dotace na realizaci zjednodušeného projektu "Personální a edukační podpora Junior".

Realizace projektu 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu.


Poskytovatelem dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.