Program na měsíc

 
Veškeré dotazy o mateřském klubu, jeho pravidelných aktivitách a akcích směřujte na Hanu Hochmanovou, hanihochmanova@seznam.cz, 569/626 638, nebo 724/291770. Pokud není psáno jiné místo, vše probíhá v prostorách JUNIORU, domu dětí a mládeže, středisku volného času, Tyršova 793, Chotěboř. Prohlédněte si na www.ddmchotebor.cz v sekci fotogalerie Mateřský klub obrázky z našich aktivit. Těšíme se na vaši návštěvu.