PŘEDŠKOLÁČEK

Pro děti předškolního věku, pro děti s odkladem školní docházky. Rozvoj jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky (správné držení tužky, zrakové a sluchové percepce, předmatematické gramotnosti, aj. Důraz kladen i na řeč a vyjadřovací schopnosti či n sociální a pracovní zralost. Vše hravou a nenásilnou formou. Na děti čeká celoroční tematická hra.

Kód 111210
Název PŘEDŠKOLÁČEK
Místo konání Junior DDM-SVČ
Hlavní vedoucí Veronika Průšová
Věková skupina 5-7 let
Cena 1. pololetí 400,- Kč
Cena 2. pololetí 400,- Kč
Cena rok 800,- Kč
Datum zahájení 09.09.2021
Datum ukončení 30.06.2022
Dny konání ČT 15:00-15:45
Volná místa Poslední 3 místa