Vrácení poplatků ZÚ

Podmínky k vracení úplaty (dále poplatků) za zájmové kroužky -
2. pololetí 
školního roku 2019-2020 - po nouzovém stavu

 
Vzhledem k uzavření Junior DDM-SVČ Chotěboř od 11. 3. 2020 do 11. 5. 2020 je možno požadovat vrácení poplatku za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Některé zájmové útvary (kroužky) byly obnoveny postupně od 12. 5. a prodlouženy do 26. 6. 2020. Nárok na vrácení mají jen ti zákonní zástupci, jejichž děti již nenastoupily do obnovených kroužků a i u těchto kroužků bude vratka počítána podle skutečně odučených hodin. Poplatky nebudeme převádět do dalšího školního roku, budeme je vracet bezhotovostně na Vaše účty.
 
O vrácení poplatku můžete zažádat do 15. 9. 2020 prostřednictvím formuláře ŽÁDOST O VRÁCENÍ POMĚRNÉ ČÁSTI POPLATKU ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ.

Žádosti přineste do DDM Junior nebo zašlete v příloze na mail junior@ddmchotebor.cz. 
 
Upozorňujeme, že uplynutím této lhůty nárok na vrácení části poplatku zaniká a proplacení již nebude možné! Pokud možnosti vrácení školného nevyužijete, peníze budou použity na nákup učebních a výtvarních pomůcek DDM, podporu činnosti DDM, mnohokrát děkujeme za vstřícnost a pochopení. 
 
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

Na každého účastníka, za kterého požadujete vratku, musí být zvlášť podaná žádost.

Přehled vratek za neuskutečněné lekce z důvodu COVID-19
VRATKY - POČET LEKCÍ 

Další kroužky zde neuvedené budou zveřejněny v průběhu srpna.

Děkujeme za pochopení.

 
Jakékoliv dotazy k této problematice Vám zodpovíme
na tel. 569626638, 724291770 (v provozní době DDM)
nebo použijte e-mail: adamcova@ddmchotebor.cz


Velmi se na vás těšíme v novém školním roce a přejeme hezký zbytek prázdnin.


Ing. Alena Jandová, Junior DDM-SVČ Chotěboř