Články z akcí

WORKSHOP ANIMACE
 
Můj deníčku.
Dnes je 19. února 2020 a jedeme s kroužkem Junior reportér na Workshop animace do Prahy. Z Golčova Jeníkova vyjíždíme vlakem do Prahy na Hlavní nádraží a odtud tramvají na Žižkov do Aeroškoly, kde nás už čeká pan Topinka – náš lektor animace. Nejprve se seznamujeme s animací, i když téměř všichni jsme již animovali, a sledujeme různá videa, kterými se můžeme inspirovat. Také se seznamujeme s počítačovým programem pro animaci, s kterým dnes budeme pracovat. A už vidíme našich pět animačních pracovišť! U prvního je bedna kostek z lega, u druhé přírodniny, třetí má nádobky s barevným pískem, čtvrté je s modelínou a u posledního leží věci z dílny (klíče, šrouby, kroužky atd.). Rozdělujeme se do skupin, vybíráme jedno pracoviště a hurá do práce! Pomalu začínáme vymýšlet příběh a animovat… Zbývá pár minut a už se přesouváme na jiné pracoviště, kde navazujeme na již vytvořený příběh. Takto si postupně zkoušíme animaci ze všech připravených materiálů. Konečně svačina! Posilněni nahráváme zvuky ke vzniklým animacím. Je odpoledne a nás čeká samostatná práce na vlastní animaci z materiálů, které nám nejvíce vyhovovaly. Vymýšlíme příběh a za hodinu v pohodě máme svá dílka hotová. Společně si je přehráváme a hodnotíme, jak se nám povedly. Všichni se už těšíme do mekáče. Kupujeme něco k snědku a tramvají jedeme do Muzea smyslů, kde nás čeká slovenská průvodkyně, ale snaží se mluvit česky. Ukazuje nám celý areál… A už se rozbíháme, abychom splnili úkol pořídit si co nejzajímavější fotku. V pět společně čekáme na vlak do Golčova Jeníkova. Doma na všechny chrlím zážitky z výletu.
 
Kristýna Chrenovská